Priser 

 

Vaksinasjon   750,- 


Vaksine neste dyr  650,- 


ID-merking   912,- 


ID-merking tillegg til annet     788,- 


Konsultasjon inntil 15 min  825,- 


Konsultasjon 15-30 min    1440,- 


HD-røntgen     2175,- 


HD og AD-røntgen  2600,- 


Kastrering av hannkatt  1338,- 


Kastrering hannkanin    1700,- 


Kastrering/sterilisering hunnkatt   2382,- 


Kastrering/sterilisering av hunnkanin   3075,- 


Pakkepris kastrering/ID + en vaksine hannkatt    2452,- 


Pakkepris kastrering/ID + en vaksine hunnkatt    3340,- 


Røntgen drektighet    975,- 


Tannsteinfjerning katt inkl. polering og røntgen     2680,- 

 

Tannsteinfjerning hund inkl. polering og røntgen     3325,-