Kirurgi.

Vi har eget operasjonsrom med gassanestesi. Her utfører vi en rekke kirurgiske bløtvevsinngrep. Dette inkluderer det meste innen buk-kirurgi, inkl. livmorbetennelse, keisersnitt, fremmedlegemer i mage- og tarm, fjerning av blærestein, magedreining etc. I tillegg fjerning av hudsvulster, korrigering av øyelokk (entropion og ektropion) m.m. 

Bein-og leddkirurgi henvises til klinikker med spesialkompetanse på dette.  

Hunder og katter som skal i anestesi, anbefales fastet. I praksis betyr dette at man tar bort maten om kvelden, og ikke gir frokost dagen etter. Vannet skal stå fremme hele tiden. Hunder kan gjerne vaskes dagen før. Dette er spesielt viktig ved planlagte bukinngrep 

Under anestesien monitoreres puls, oksygenmeting, temperatur, CO2 og blodtrykk. I tillegg ligger de med intravenøst drypp som styres med en automatisk pumpe slik at vi har full kontroll på hastighet og mengde.  

Etter operasjonen vil dyrene få egnet sårbeskyttelse. Ofte må de ha skjerm eller body for å unngå at de slikker på operasjonssåret. Nødvendige medisiner blir rekvirert, og det settes opp tid til sårkontroll. Sårkontroll med stingtaking er inkludert, men eventuell bedøvelse ved stingtaking koster ekstra. I tillegg vil det kunne bli komplikasjoner med sårheling hos noen individer, og oppfølging av dette vil medføre ekstra kostnader.