top of page

Røntgen

HD og AD røngten

Vi har heldigitalt direkterøntgen på klinikken. Apparatet er helt nytt, og gir oss bilder av svært god kvalitet. Med en gang bildet tas, kommer det opp på skjermen, og vi kan justere posisjon og eksponering ved behov. Dette er et viktig hjelpemiddel i diagnostikken. Vi kan for eksempel se om dyret har beinbrudd eller forkalkninger i skjelettet, man kan se etter svulster i buk og brysthule, og man kan oppdage de fleste former for urinstein. Det brukes også i utredningen av oppkast for å se etter fremmedlegeme i buken. For å sikre oss bilder av god kvalitet, og for at vi som tar bildene, ikke skal bli eksponert for røntgenstråler hver dag, får dyrene litt beroligende før røntgen. Selv små bevegelser hos dyret gjør detaljene i bildet mer uklare. Dersom undersøkelsen før røntgen avdekker forhold som tilsier at beroligende ikke er tilrådelig, f. eks pusteproblemer, så vil bildene tas uten dette.  

I tillegg gjøres rutineundersøkelser for å se om dyret lider av arvelig skjelettsykdom som HD, AD og spondylose. 

Vi foretar rutinemessig røntgen av hofter, albuer, rygg og kne i forbindelse med Norsk Kennelklubbs avlsarbeid. Før offisiell avlesing av HD-bilder, må hunder ID-merkes om de ikke allerede er merket fra før. ID-merkingen kan gjøres samtidig med HD/AD-røntgen. Husk å ta med den originale stamtavlen på hunden når den skal HD/AD- eller spondylose røntges. Man må logge seg på DogWeb og forhåndsbestille undersøkelsen. Resultatet er da tilgjengelig umiddelbart etter avlesning på nett eller mail. 

NKK krever bedøvelse i forbindelse med HD-fotografering og dette er et absolutt krav. Likeledes har NKK bestemt at vi heller ikke anledning til å uttale oss om grad av forandringer på bildene. 

Røtgen av en hund.

De fleste raser kan røntges etter fylte 12 måneder, bortsett fra disse rasene som må være 18 måneder:

 • Bordeaux Dogge 

 • Maremma 

 • Bullmastiff 

 • Napolitansk Mastiff 

 • Engelsk Mastiff 

 • New Foundlandshund 

 • Gran Danois 

 • Pyreneerhund 

 • Landseer 

 • Sankt Bernhardshund 

 • Leonberger

Albuerøntgen er ikke et krav fra kennelklubben for avl, men raseklubbene anbefaler albuerøntgen hos følgende raser:

 • Berner Sennenhund 

 • New Foundlandshund 

 • Chow Chow 

 • Rhodesian Ridgeback 

 • Labrador Retriever 

 • Rottweiler 

 • Leonberger 

 • Schæferhund

bottom of page