top of page

Laboratorietjenester 

En flaske med blodprøve blir plassert i en diagosemaskin.

Vi har velutstyrt laboratorium fra Idexx som gjør at vi raskt og effektivt kan få analysert blodprøver mens pasienten er inne til undersøkelse.  Den ene maskinen måler kjemiske analyser som blodglukose, proteiner, nyre- og leververdier, CRP mm. Den andre analyserer antallet røde og hvite blodlegemer, og kan si oss om det er infeksjon, om pasienten er blodfattig, eller om det er andre forandringer i disse cellene. Dermed kan vi igangsette målrettet behandling, eller legge en plan for videre utredning uten unødvendig forsinkelse.  

I tillegg har vi mikroskop som brukes daglig i diagnostikken. Øreutstryk, celleprøver fra hudsvulster, urinsediment og hudskrap er noe av det vi undersøker med mikroskopet.  
 

Prøver sendes til eksternt laboratoriet ved behov. Dette gjelder histopatologi av kuler/svulster vi har fjernet, bakteriologiske dyrkningsprøver, virustesting og utvidede/spesialiserte blodanalyser.  

bottom of page