top of page

Vaksinasjon

Vaksinasjon av katt 

Det anbefales at katter vaksineres årlig. Katter som ferdes ute, er utsatt for smitte fra andre katter. Innekatter kan bli smittet via mennesker som har kommet i kontakt med smittestoff. For å unngå at katten din blir syk, og sprer smitte videre, bør din katt vaksineres årlig. I Norge er det vanlig og benytte en trippelvaksine mot kattepest (parvovirus) samt katteinfluense (calici- og herpesvirus). Avhengig av smittepress, vil det noen ganger være nødvendig med vaksine med Chlamydia-infkesjon i tillegg.

Grunnvaksinen består av to vaksiner, som gis med 4 ukers mellomrom. Kattunger vaksineres vanligvis ved 12- og 16 ukers alder. Voksne katter som ikke har vært vaksinert på tre år, anbefales å grunnvaksinere på nytt. Første revaksinering foretas ett år etter grunnvaksinering.

Som regel sees ingen bivirkninger etter vaksinering, men enkelte katter, særlig kattunger, kan få forbigående feber og slapphet i 1-2 dager. Alvorlige reaksjoner på vaksinen er svært sjelden, og kommer gjerne noen minutter etter vaksinen. Pass derfor på katten den første halvtimen, og ta umiddelbart kontakt med oss dersom den skulle bli dårlig.

En katt blir holdt av en veterinær.
Vaksinasjon av hund 

I Norge er det vanlig å vaksinere hunder mot valpesyke, parvovirus, smittsom leverbetennelse og kennelhoste. Det kan også være aktuelt med andre vaksiner, for eksempel mot rabies eller leptospirose. 

Siden vi begynte å vaksinere hundene våre, har anbefalingene variert en hel del, og ofte kan man få ulike anbefalinger fra ulike veterinærer og til og med fra enkelte oppdrettere. Det ble derfor satt ned et utvalg av de fremste immunologene i veterinærverdenen, som kontinuerlig revurderer anbefalingene i forhold til den nyeste forskningen. Hos oss følger vi disse anbefalingene.  ​

Valpen beskyttes mot sykdommer ved overføring av antistoffer fra moren via morsmelk. Disse antistoffene er livsviktige i den første perioden, MEN blokkerer valpens evne til respons på vaksine, og dermed egenproduksjon av antistoffer. Via vaksinene de får, blir valpene eksponert mot en ufarlig variant av sykdommen de skal beskyttes mot, slik at de kan lage sine egne antistoffer. Dersom de fremdeles har mors antistoffer i blodet, vil ikke valpene kunne lage sine egne antistoffer. 

Det skjer en gradvis reduksjon i antistoffer fra moren de første ukene. Perioden der det ikke lenger er nok antistoffer fra mor til å beskytte valpen mot infeksjon, men nok til å blokkere valpens evne til å produsere egen immunrespons mot vaksinen, kalles valpens” mottakelighetsvindu". Før trodde man at” mottakelighetsvinduet” var 8-10 uker, men ny forskning har vist at noen valper har antistoffer fra mor helt opp mot 15 uker. Derfor er det ikke er nok å vaksinere siste gang ved 12 uker, men også ved 16 ukers alder.  

Grunnvaksinering av valper vil derfor gjøres ved 8, 12 og 16 ukers alder. For valper som ikke er vaksinert ved 8 ukers alder, vil de være tilstrekkelig beskyttet etter vaksiner ved 12 og 16 uker, men har da hatt en periode frem til 12 uker hvor de har vært dårligere beskyttet og dermed vært mer utsatt for smitte. 

Det er vanligvis ingen stor risiko forbundet med vaksinasjon av hunder, men noen hunder kan være litt trette og slappe en dag eller to.  Alvorlige reaksjoner på vaksinen er svært sjeldne, og kommer gjerne noen minutter etter vaksineringen. Pass derfor på hunden den første halvtimen etter vaksinering, og ta umiddelbart kontakt med oss dersom den skulle bli dårlig. 

bottom of page